За сайта

Базова подготовка

Контрол над мисълта

Гадаене с руни

>>> Форум

 

 

 

Гадаене

 

Техника на гадаене

Гадаенето с руни, наричано още ”хвърляне на руни”, е древна магическа техника развита най-вероятно от маговете-друиди на келтите и северните германски племена. Техниката не е сложна за изпълнение, но има някои специфични изисквания, които са важни за успешното гадаене.

Съществуват различни методи за гадаене, с различен брой руни, но всичките се свеждат до едно и също. Гадаещия задава мислено въпроса си, след което изтегля определения от използвания метод брой руни и ги подрежда върху маса, покрита със специална покривка предназначена специално за гадаене (или просто върху равна повърност). В зависимост от реда на изтегляне, от комбинацията, в която попадат и това как е изтеглена всяка руна – права или обърната, те имат различни значения, според които гадаещият тълкува техния отговор.

 

Гадаенето в древността и днес

Според някои автори успеха на гадаенето зависи и от най-дребните детайли. Много важно е например как са направени руните. Най-добрият материал е сухо дърво, но то трябва да бъде намерено в гората (то да ви намери, а не вие него). Това обикновено са сухи клони, отчупени от вятър или буря, случайно паднали на пътеката, по която вървите. После дървото се нарязва на плочки с необходимите размери, те се полират и  върху тях се издълбават символите на руните. Важно е тези символи как ще бъдат оцветени. Традиционно за това се използва червена боя, като, според някои познавачи, в нея задължително се добавя и капка от собствената кръв на човека, който ще използва руните. Следва покривката, върху която руните ще се хвърлят. Това е правоъгълно или кръгло парче плат, задължително едноцветно (най-добре бяло), без никакви шарки и цветни мотиви. Традиционно размерите на покривката са 45х45см (18"х18"), тя се съхранява заедно с руните и не бива да се използва за други цели.

Известния римски историк и политик, Публий Корнелий Тацит в своята”Германия”( De origine et situ Germanorum), е описал метода на гадаене, използван от германските племена, в рамките на римската империя: "Гадаенето или хвърлянето на руни се извършва в тесен кръг от хора. Методът е много прост: първо се реже клон от дърво, който се насича на малки дървени плочки. Тези плочки се маркират с някакви отличителни знаци и най-накрая се хвърлят върху парче бял плат. След това свещеника на Общността, ако гаденето е публично, или старейшиата на семейството, ако е само за рода, призовава боговете и с вдигнати към небето очи, взима една по една три дървени плочки. После ги интерпретира според предварително отбелязаните върху тях знаци."

Не по-малко разпространено е и противоположното мнение – няма никакво значение как и от какъв материал са направени руните, няма значение и дали ще се използва торбичка с руни или компютърна програма. Важно е единствено намерението на питащия, силата на неговото желание да получи отговор и психическото състояние, в което се намира в момента на задаване на въпроса. Ако питащия не съумее да се отпусне, да изчисти ума си от мисли и да задържи в него единствено своя въпрос към руните, той няма да получи подходящ отговор, независимо какви руни и какъв ритуал използва.

Да се спори кой е правилния начин е безсмислено. Хвърлянето на руни е практически метод и само практиката може да каже кое е правилно и кое не. За някои хора е важно сами да направят своите руни, това създава усещане за връзка между тях и руните, увереност в правилността на действията им. При други е задължително да използват някакъв ритуал защото само така могат да се фокусират върху задавания въпрос. При трети всичко това е излишно, използването на компютърна програма дава желания резултат. На базата на пробите и грешките всеки може да намери подходящата за себе си техника.

 

Как работи гадаенето?

Викингите са притежавали забележителни познания за човешката психика. Те са познавали връзката между причина и следствие, наясно са били, че между предметите и явленията в природата съществува зависимост. За тази взаимовръзка са имали специaлна дума – WIRD. Значението на думата е близко до това на съвременната дума съдба, но същевременно е и много различно. WIRD не означава  ”сляпа съдба”, пред чиито капризи сме безпомощни, по-скоро това е една съдба, която се игражда като следствие от предишните ни действия.

Древните хора са изобразявали WIRD като мрежа, подобна на тази на паяка. Когато паяка тръгне по някоя от нишките, вибрациите породени от движението му, засягат цялата мрежа и всичко, което се намира в нея. Същото се случва и с нас. Нашите действия се отразяват на заобикалящия ни свят и хората около нас, така както и чуждите действия влияят върху собствения ни живот.

И все пак древните магове са вярвали, че отговор на въпросите им дават боговете. В една от най-древните скандинавски саги - "Словата на Великия от Старата Еда", се казва :

"Аз дълбая и чертая властни руни.
Те карат боговете да отговарят
на моите въпроси."

В наши дни съществуват и по-различни обяснения на целия процес на гадаенето. Торбичката с руни съдържа елементите, които изграждат човешкото битие. Когато опитен гадател задава въпрос на руните, целото му внимание - съзнателно и подсъзнателно, се фокусира върху въпроса. На някакво подсъзнателно ниво той оценява минало, настояще и бъдеще, причинно-следствените връзки и възможните варианти за развитие на ситуацията. По такъв начин избраните руни не са плод на случаен избор, те всъщност са подбрани от неговото подсъзнание и отразяват най-вероятния сценарий за развитие на събитията.

Повечето съвременни окултни школи не приемат подобни обяснения. Според тях отговорите на въпросите идват някъде отвън. Намерението на гадателя, изчистеното от мисли съзнание са необходимите условия за да се установи връзка с източника на информация и тогава отговора пристига директно в ума на питащия (директно познание, безмълвно познание). Различните школи дават различни имена на този източник - Абсолют, Дух, Абстракт... Всяка от тези думи не е нищо друго освен начин да се означи непознаваемото и недостижимото

Коя е вярната теория и кой е прав? Има ли значение? Нали руните работят, това е важното.