За сайта

Базова подготовка

Контрол над мисълта

Гадаене с руни

>>> Форум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрация на вниманието

 

Концентрацията представлява стесняване на полето на вниманието, което изцяло се фокусира върху един обект, процес или мислена представа и напълно изключва всички други мисли. Съществуват десетки упражнения за концентрация със стотици варианти. Класическо йогийско упражнение за концентрация е ТРАТАКА - съсредоточено наблюдение на обект.

Преди да започнете упражненията по концентрация е добре да сте се научили да оставате неподвижни в някоя от медитативните пози за поне 15 минути. После трябва да изберете обекта за концентрация, всеки малък и прост предмет върши работа. Счита се, че е по-добре предмета да е с естествен произход, защото предметите създадени от хора носят отпечатъка на създателя си. Едно речно камъче, кестен намерен в парка или малка шишарка са напълно подходящи за целта.

За постигане на успех в концентрацията в началото най-важна е редовната практика в точно определено време. На Изток като най-добро време за упражнения се счита призори, на обяд и по залез слънце. Ако на обяд е невъзможно да се практикува (повечето хора тогава са на работа) това не е проблем. Ако успявате да отделяте по половин час сутрин и вечер това е повече от достатъчно. След като веднъж сте избрали време за упражнения, придържайте се
към него и не го променяйте. Умът, както и тялото, се нуждае от стабилни навици, за да действа добре. След време ще можете да изоставите тези навици, но в началото са много важни. Те са като скеле около строяща се сграда. Когато строежът бъде завършен, скелето става ненужно. Дотогава обаче то е жизнено необходимо. По-полезно би било да се упражняваме пет минути на ден, но в точно определено време, отколкото половин час, но без никакъв ред и когато ни хрумне.

Единственото изискване към мястото на провеждане на упражненията е то да е тихо и никой да не пречи на заниманията ни. Важно е да се практикува всеки ден на това място и да не го сменяме постоянно. Ако климатът и начинът на живот позволяват, за предпочитане е да практикуваме на открито.

Класическото упражнение за концентрация върху предмет е съвсем просто. Поставяме предмета на около метър пред нас. Сядаме във вече усвоената медитативна поза, отпускаме мускулите, успокояваме дишането и насочваме поглед към предмета. Да се задържи погледа фиксиран в една точка е трудно, очите постояно "скачат". По-добре е предмета бавно да се сканира с очи, като погледа се спира за миг на един участък, после преминава на следващия, а вниманието отбелязва последователно характеристиките на предмета - цвета му, формата, кривините, светлосенките и т.н. Важно е вниманието само да ги отбелязва, но да не допуска да се появят мисли свързани с тях.

Недостатък на това упражнение е невъзможността да се следи напредъка. В миналото йогите, в стремежа си да решат проблема, са използвали свещи, на които са отбелязвали докъде трябва да изгори свещта, т.е. колко време трябва да останат концентрирани, с поглед насочен в пламъка. След време чертата се премества по-надолу в съответствие с напредъка на ученика. Счита се, че концентрацията в свещ е значително по- лесна, защото пламъка е светъл и привлича очите като магнит, те не се отклоняват и няма нужда да се връщат отново и отново върху обекта на концентрация.

В наши дни със същата цел се използва часовник със секундна стрелка. Може да се използва ръчен часовник, поставен на подходящо разстояние от очите, или пък стенен. Важно е секундната стрелка да се вижда ясно от мястото където седите в медитативна поза. Добре е да започвате упражнението в момента, когато секундната стрелка преминава цифрата 12. Така ще знаете точно началото. След това насочете вниманието си върху стрелката и момента на преместването и. Трябва да регистрирате всяко преместване. Щом усетите, че сте пропуснали някое, това е знак за грешка и показва какво сте постигнали до момента.

Друга йога техника е концентрацията върху мантра. Мантрата е сричка, дума или стих, обикновено написана на Санскрит. Най-често използваната мантра е "Аум" или "Ом". Техниката се изпълнява в медитативна поза, като на всяко издишване мислено се произнася избраната мантра. Вниманието е фокусирано върху мисления звук. При практикуването на тази техника, йогите обикновено използват броеница, наречена Мала. Традиционната броеница се състои от 108 зърна плюс едно допълнително зърно, обикновено малко по-голямо, наречено Меру.

Малата се държи с дясната ръка и е поставена върху безименния пръст. Зърната се придвижват с помощта на средния пръст и палеца в посока от вън навътре към тялото. Показалецът не се използва. Със всяко зърно се повтаря и мантрата. Когато се извърши един пълен кръг и се стигне до допълнителното зърно, то не се прескача. Вместо това малата се обръща в обратна посока и така последното зърно, до което сме стигнали в този кръг става първо зърно при новия кръг.

Когато се практикува с броеница, след известно време се изгражда връзка между повтарянето на мантрата и прехвърлянето на зърната. Когато ума се отклони от повтарянето на мантрата, броенето на зърната също спира. Това се забелязва по-лесно и умът отново се връща върху упражнението. Друга причина за използване на мала е, че с нея се намалява вътрешното напрежение и възбуденост на ума. Когато човек е възбуден той прави неволни движения с някоя част на тялото си, например ако очакваме нещо важно, в същото време може да се потупва нервно с крак. Това потупване с крак всъщност намалява нервното напрежение. По същия начин малата ангажира пръстите на ръцете с определено действие и по този начин се намалява вътрешното напрежение на ума.

Когато напреднете с концентрацията, броеницата може да се използва и за отчитане на броя на грешките. Когато забележите, че са се появили мисли, отмествате едно зърно и връщате вниманието върху обекта на концентрация. Когато свършите, преброявате зърната. С практиката грешките трябва да стават все по-малко.