За сайта

Базова подготовка

Контрол над мисълта

Гадаене с руни

>>> Форум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руните

Днес никой не знае със сигурност кой и кога е създал руните. Най-ранните рунически форми се срещат по стените на праисторически пещери или издълбани в камъни. Според една от теориите, руните са древна келтска магическа система, представяща основните сили в природата чрез пиктограми. Думата "руна" в превод означава "тайна", знанието за руните не е било достъпно за всички. Символите се използвали за предсказания и магии главно от северните народи, които вярвали в контакта с природните сили чрез призоваването им със съответната руна. В тези времена древните хора, напътствани от друиди-магове, използвали руните за отглеждането на реколтата, за лечение на болните, а също и в битките срещу враговете си.

Руните

MANNAZ GEBO ANSUZ OTHILIA PERTH NAUTHIZ INGUZ EIHWAZ ALGIZ FEHU WUNJO JERA KANO TEIWAZ BERKANA EHWAZ LAGUZ HAGALAZ RAIDO THURISAZ ISA Съществуват много легенди за произхода на руните. Според най-популярната руните са създадени от върховния бог Один (при норвежците) или Вотан (при германците), докато висял на древното дърво Игдрасил (в скандинавската митология това е световното дърво, гигантски ясен, свързващ трите свята - подземното царство, света на хората и небесния свят на боговете). Той се приковал към дървото със собственото си копие и така принесъл себе си в жертва. Останал там без храна и вода в продължение на 9 дни и 9 нощи. Висейки надолу с главата, Один съзерцавал в мълчание, докато накрая в съзнанието му се оформила идеята за руните. Хвърлил на земята 9 пръчки и те се подредили в решетка от вертикални и диагонални линии. В тази решетка прикованият бог открил формите на всичките 24 символа на руните. Изходните 9 пръчки символизират дървото Игдрасил, т.е. целия Космос, Получаването на руните и на тяхното знание освободили Один, а той ги дал като дар на хората. 9-те пръчки на Один

Доста по-късно, вероятно някъде около II век пр. н.е., всяка от руните била свързана с определен звук и така се появили руническите азбуки. Съществуват няколко такива азбуки, най-известната от които е германската, наричана още Главен Футарк (от имената на първите шест руни). Известни са още 2 рунически азбуки в датски стил, 5 в шведско-норвежки. Те са се състояли от по-малък брой руни - 16, и са наричани още Малки Руни. Съществувала е също и англосаксонска руническа азбука, съдържаща 28 символа, допълнена по-късно до 33.

Рунически азбуки са използвали и славяните, а също и прабългарите. Има сведения, че по нашите земи руническото писмо е използвано паралелно с кирилицата до края на десети век. По-късно, едновременно с разпространението на християнството, тези азбуки постепенно били изместени от латиницата на запад и кирилицата на изток и тайното знание било забравено.

През XX век Германия първа възродила руническото знание. Възникнали тайни общества, които се занимавали с магията на руните. Адолф Хитлер, заедно с Хенрих Химлер, Рудолф Хес и Херман Гьоринг, са членували в едно от тях - “Братството на Туле”. В структурите на елитните войски на СС, която първоначално е възникнала като магически орден, до 1940 г. не е имало нито един офицер, който да не е преминал специални курсове по руническа магия. Затова в символиката на нацистите има толкова много руни. Например SOWELU – “руната на победата”, се е използвала като емблема на СС, обозначаваща власт. А “руната на воина” TEIWAZ е била емблема на хитлерюгенд, като символ на мъжество. “Руната на разрушението” HAGALAZ символизирала “спасението” на чистотата на нацията. Главният символ на нацистите - свастиката, е получен по изкуствен начин, от кръстосваето на две руни EIHWAZ, което превърнало една изцяло позитивна руна в символ на смъртта, хаоса и разрушението. Според някои познавачи на руните, това е една от причините за гибелта на нацистите. Руните не бива никога да се съединяват, всяка от тях има свое отделно съдържание, свой собствен живот.

Real Time 

Analytics

BGtop